ผู้สอน

ผศ. สุจิน สุนีย์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 10  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 12 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
30208303
การปฏิบัติงานเทคโนโลยีการบำรุงรักษา
ป.ตรี ปี1
1
2559
ส่งแล้ว
30208301
กลศาสตร์วิศวกรรม
ป.ตรี ปี1
1
2559
ส่งแล้ว
30208309
การสัมมนาทางเทคโนโลยีเครื่องกล
ป.ตรี ปี1
2
2559
ส่งแล้ว
30208310
ปฏิบัติการสัมมนาทางเทคโนโลยีเครื่องกล
ป.ตรี ปี1
2
2559
ส่งแล้ว
30208307
เขียนแบบเครื่องกล
ป.ตรี ปี1
2
2559
ส่งแล้ว
30208311
การเตรียมโครงงานทางเทคโนโลยีเครื่องกบ
ป.ตรี ปี1
3
2559
ส่งแล้ว
30208307
เขียนแบบเครื่องกล
ป.ตรี ปี1
3
2559
ส่งแล้ว
30208310
การปฏิบัติการสัมมนาทางเทคโนโลยีเครื่องกล
ป.ตรี ปี1
2
2559
ส่งแล้ว
30208309
การสัมมนาทางเทคโนโลยีเครื่องกล
ป.ตรี ปี1
2
2559
ส่งแล้ว
30208303
การปฏิบัติงานเทคโนโลยีการบำรุงรักษา
ป.ตรี ปี1
2
2559
ส่งแล้ว
30208301
กลศาสตร์วิศวกรรม
ป.ตรี ปี1
1
2559
ส่งแล้ว
20301113
เขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331