ผู้สอน

นายอนุรักษ์ ตัณฑวรา

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 19  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 22 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
30208409
การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี2
1
2562
ส่งแล้ว
30208308
การปฏิบัติงานเทคโนโลยีบำรุงรักษา
ป.ตรี ปี1
1
2562
ส่งแล้ว
20108901
งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก
ปวส.1
1
2562
ส่งแล้ว
20100203
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
ปวส.2
1
2562
ส่งแล้ว
10108303
งานส่งกำลังรถยนต์
ปวช.2
1
2562
ส่งแล้ว
30208302
พลศาสตร์วิศวกรรม
ป.ตรี ปี1
2
2561
ส่งแล้ว
10100207
งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น
ปวช.3
2
2561
ส่งแล้ว
10108305
งานไฟฟ้ารถยนต์
ปวช.2
2
2561
ส่งแล้ว
10100209
งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
ปวช.2
2
2561
ส่งแล้ว
30208406
ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ประยุกต์
ป.ตรี ปี2
1
2561
ส่งแล้ว
10100207
งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10108303
งานส่งกำลังรถยนต์
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
10108405
การขับรถยนต์
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
10108701
งานเครื่องมือกลช่างยนต์
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10108305
งานไฟฟ้ารถยนต์
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10301124
การขับรถยนต์
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
20108404
งานไฟฟ้ายานยนต์
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
10108402
งานจักรยานยนต์
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20108305
ป.เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20108401
ป.งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
10108301
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10108402
งานจักรยานยนต์
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331