ผู้สอน

นายราชันย์ อ่อนครบุรี

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 8  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 8 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
10108304
งานเครื่องล่างรถยนต์
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10108304
งานเครื่องล่างรถยนต์
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
20108201
กลศาสตร์ของไหล
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20108403
งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
1018307
กลศาสตร์เครื่องกล
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
20108403
งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20108201
กลศาสตน์ของไหล
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
20301402
เทคโนโลยีไอน้ำ
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331