ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป ภู่ระหงษ์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 19  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 19 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์กร
ปวส.2
2
2561
ส่งแล้ว
20111414
การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
ปวส.2
2
2561
ส่งแล้ว
20111603
โครงการ 2
ปวส.2
2
2561
ส่งแล้ว
30201230
Electrical Engineering Practices II
ป.ตรี ปี4
1
2561
ส่งแล้ว
20111602
Project 1
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20100903
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
30201233
Electrical Seminar
ป.ตรี ปี4
1
2561
ส่งแล้ว
30201208
Safety Engineering
ป.ตรี ปี3
1
2561
ส่งแล้ว
20111902
Instrumentation and Electrical Circuits
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
30201228
Control Systems
ป.ตรี ปี4
1
2560
ส่งแล้ว
30201208
Safety Engineering
ป.ตรี ปี3
1
2560
ส่งแล้ว
20111602
Project 1
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20111901
Electrical Drawing and Estimate
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20111414
Power System Protection
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
10304121
การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
20304205
การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
30201233
สัมมนาทางไฟฟ้า
ป.ตรี ปี3
2
2559
ส่งแล้ว
30201229
ปฏิบัติการระบบควบคุม
ป.ตรี ปี4
2
2559
ส่งแล้ว
30201228
ระบบควบคุม
ป.ตรี ปี4
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331