ผู้สอน

นางสาววราภรณ์ อักโขวงศ์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 9  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 9 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
10109601
โครงการ 1
ปวช.3
1
2562
ส่งแล้ว
10108405
งานขับรถยนต์
ปวช.3
1
2562
ส่งแล้ว
10108407
คณิตศาสตร์ยานยนต์
ปวช.3
1
2562
ส่งแล้ว
30208201
ความปลอดภัยในงานอุตสหกรรม
ป.ตรี ปี1
1
2562
ส่งแล้ว
10108406
งานวัดละเอียดช่างยนต์
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
20108403
งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
10301123
งานวัดละเอียดช่างยนต์
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10300107
งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
1030-110
คณิตศาสตร์ช่างยนต์
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331