กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 คำสั่งคุมสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
ชื่อไฟส์:
 181120161629_37.pdf
ประเภทเอกสาร: คำสั่ง
โดย:
 สำนักทะเบียนและวัดผล
ฝ่าย:
 วิชาการ
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 18 พฤศจิกายน 2559
จำนวนดาวน์โหลด:
 56 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์