กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 ปฎิทินปฎิบัติงาน งานทะเบียนและวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
ชื่อไฟส์:
 181120161354_23.pdf
ประเภทเอกสาร: เอกสารทั่วไป
โดย:
 สำนักทะเบียนและวัดผล
ฝ่าย:
 วิชาการ
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 18 พฤศจิกายน 2559
จำนวนดาวน์โหลด:
 44 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์