กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 ประชาสัมพันธ์การจัดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP
ชื่อไฟส์:
 181120191253_49.pdf
ประเภทเอกสาร: ประกาศ
โดย:
 งานบุคคล
ฝ่าย:
 บริหารและแผนยุทธศาสตร์
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 18 พฤศจิกายน 2562
จำนวนดาวน์โหลด:
 35 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์