กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒
ชื่อไฟส์:
 270620191007_46.pdf
ประเภทเอกสาร: ประกาศ
โดย:
 ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
ฝ่าย:
 บริหารและแผนยุทธศาสตร์
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 27 มิถุนายน 2562
จำนวนดาวน์โหลด:
 30 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์