กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 Km student
ชื่อไฟส์:
 160620191825_52.pdf
ประเภทเอกสาร: เอกสารทั่วไป
โดย:
 งานประกัน
ฝ่าย:
 วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 16 มิถุนายน 2562
จำนวนดาวน์โหลด:
 31 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์