กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 แจ้งเลื่อนวันเปิดภาคเรียน ระดับอาชีวศึกาา
ชื่อไฟส์:
 290520190930_56.pdf
ประเภทเอกสาร: ประกาศ
โดย:
 ฝ่ายวิชาการ
ฝ่าย:
 วิชาการ
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 29 พฤษภาคม 2562
จำนวนดาวน์โหลด:
 23 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์