กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 เทคนิคการให้บริการด้วยใจ
ชื่อไฟส์:
 290520190920_06.pdf
ประเภทเอกสาร: ประกาศ
โดย:
 ฝ่ายวิจัยและประกัน
ฝ่าย:
 วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 29 พฤษภาคม 2562
จำนวนดาวน์โหลด:
 34 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์