กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 แจ่งตั้งนายทะเบียนมหาวิทยาลัยนครพนม
ชื่อไฟส์:
 170520191010_42.pdf
ประเภทเอกสาร: คำสั่ง
โดย:
 ฝ่ายวิชาการ
ฝ่าย:
 วิชาการ
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 17 พฤษภาคม 2562
จำนวนดาวน์โหลด:
 27 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์