กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 ประกาศรายชื่อโควตา62
ชื่อไฟส์:
 090120191945_54.pdf
ประเภทเอกสาร: ประกาศ
โดย:
 ประชาสัมพีนธ์
ฝ่าย:
 พัฒนานักศึกษา
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 9 มกราคม 2562
จำนวนดาวน์โหลด:
 39 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์