กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑
ชื่อไฟส์:
 021120181445_12.pdf
ประเภทเอกสาร: ประกาศ
โดย:
 วัดผลและประเมินผล
ฝ่าย:
 วิชาการ
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 2 พฤศจิกายน 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 49 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์