กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมอบรมความรู้ทางภาษาอังกฤษ
ชื่อไฟส์:
 270920181014_34.pdf
ประเภทเอกสาร: ประกาศ
โดย:
 งานบุคคล
ฝ่าย:
 บริหารและแผนยุทธศาสตร์
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 27 กันยายน 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 53 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์