กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 ขออนุญาติโปรดลงนามแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
ชื่อไฟส์:
 220820181029_07.pdf
ประเภทเอกสาร: ประกาศ
โดย:
 ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
ฝ่าย:
 บริหารและแผนยุทธศาสตร์
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 22 สิงหาคม 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 45 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์