กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 แจ้งกำหนดการประเมิณ เพื่อเตรียมความพร้อมรับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชื่อไฟส์:
 050620181029_48.pdf
ประเภทเอกสาร: ประกาศ
โดย:
 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่าย:
 วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 5 มิถุนายน 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 42 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์