กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 แต่งคณะกรรมการโครงการอบรมการใช้งาน Zoom Application
ชื่อไฟส์:
 210520181056_11.pdf
ประเภทเอกสาร: คำสั่ง
โดย:
 ฝ่ายวิชาการ
ฝ่าย:
 วิชาการ
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 21 พฤษภาคม 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 61 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์