กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 โครงการพัฒนาบบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครพนม
ชื่อไฟส์:
 250420181117_50.pdf
ประเภทเอกสาร: เอกสารทั่วไป
โดย:
  บริหารและแผนยุทธศาสตร์
ฝ่าย:
 บริหารและแผนยุทธศาสตร์
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 25 เมษายน 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 76 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์