กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว NIETS New ฉบับที่ ๖๘ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๑
ชื่อไฟส์:
 230420181120_53.pdf
ประเภทเอกสาร: ประกาศ
โดย:
 งานวัดผลและประเมินผล
ฝ่าย:
 วิชาการ
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 23 เมษายน 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 38 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์