กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 ปิดการเรียนการสอน
ชื่อไฟส์:
 190120181225_38.pdf
ประเภทเอกสาร: ประกาศ
โดย:
 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่าย:
 พัฒนานักศึกษา
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 19 มกราคม 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 84 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์