กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 การรับสมัคบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบรับตรง ปกติ ประจำปีการศึกาษา๒๕๖๑
ชื่อไฟส์:
 190120181212_52.pdf
ประเภทเอกสาร: ประกาศ
โดย:
 สำนักทะเบียน
ฝ่าย:
 วิชาการ
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 19 มกราคม 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 76 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์