กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ชื่อไฟส์:
 160120180950_46.pdf
ประเภทเอกสาร: คำสั่ง
โดย:
 ฝ่ายวิชาการ
ฝ่าย:
 วิชาการ
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 16 มกราคม 2561
จำนวนดาวน์โหลด:
 111 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์