กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑
ชื่อไฟส์:
 261220171505_59.pdf
ประเภทเอกสาร: คำสั่ง
โดย:
 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่าย:
 พัฒนานักศึกษา
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 26 ธันวาคม 2560
จำนวนดาวน์โหลด:
 118 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์