กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 แต่งตั้งคณะครู-อาจารย์ ประจำสีต่างๆ
ชื่อไฟส์:
 221120171656_42.pdf
ประเภทเอกสาร: คำสั่ง
โดย:
 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่าย:
 พัฒนานักศึกษา
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 22 พฤศจิกายน 2560
จำนวนดาวน์โหลด:
 121 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์