กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 แต่งตั้งกรรมการเข้าร่วมการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๐
ชื่อไฟส์:
 211120171512_14.pdf
ประเภทเอกสาร: คำสั่ง
โดย:
 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่าย:
 พัฒนานักศึกษา
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 21 พฤศจิกายน 2560
จำนวนดาวน์โหลด:
 102 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์