กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 แต่งตั้งกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ชื่อไฟส์:
 091120171556_29.pdf
ประเภทเอกสาร: คำสั่ง
โดย:
 งานวิชาการ
ฝ่าย:
 วิชาการ
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 9 พฤศจิกายน 2560
จำนวนดาวน์โหลด:
 101 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์