กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 หลังเกณฑ์และแนงทางการคัดเลืออกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาผลงานระดับเด่น รางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2559
ชื่อไฟส์:
 311020170956_09.pdf
ประเภทเอกสาร: ประกาศ
โดย:
 งานบุคคล
ฝ่าย:
 บริหารและแผนยุทธศาสตร์
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 31 ตุลาคม 2560
จำนวนดาวน์โหลด:
 58 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์