กลับหน้าแรก

 

ชื่อเรื่อง:
 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้่งที่ 7/2560
ชื่อไฟส์:
 251020170944_42.pdf
ประเภทเอกสาร: เอกสารทั่วไป
โดย:
 สำนักงานคณบดี
ฝ่าย:
 บริหารและแผนยุทธศาสตร์
เผยแพร่เมื่อวันที่:
 25 ตุลาคม 2560
จำนวนดาวน์โหลด:
 78 คร้ัง
ดาวน์โหลด:
 

 

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์