ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคารสถานที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับ อาคาร จำนวน หน่วย หมายเหตุ
1 อาคารอำนวยการ 1 หลัง
2 อาคารเรียน 5 หลัง
3 อาคารห้องสมุด 1 หลัง
4 อาคารโรงอาหาร 1 หลัง
5 อาคารโรงฝึกงาน 6 หลัง
6 อาคารบ้านพักครู อาจารย์นักการภารโรง 18 หลัง
7 สนามกอล์ฟมาตรฐานขนาด 9 หลุม 1 สนาม
8 สนามไดร์กอล์ฟ 1 หลัง
9 อ่างเก็บน้ำ 5 อ่าง
10 สนามฟุตบอล 2 สนาม
11 สนามบาสเก็ตบอล 2 สนาม
12 สนามเทนนิส 2 สนาม
13 อาคารโรงยิม 1 หลัง
14 โรงจอดรถ 2 หลัง