รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1-2567

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1-2567

ตามที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกนั้น
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1-2567  ดาวโหลดเอกสาร%d bloggers like this: