อาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม ติดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพระดับประเทศและระดับโลก

อาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม ติดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพระดับประเทศและระดับโลก
ฐานข้อมูล AD Scientific Index 2023 : World Scientist and University Rankings 2023🏆🏆
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้ง 20 ท่าน
 Nakhon Phanom University Scientist Rankings 2023 จัดพิจารณาโดย AD Scientific Index ระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับโลก