เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนปริญญาโทรและปริญญาเอก 2 ห้องเรียน

 

 %d bloggers like this: