กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2565
——————————————-
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเยี่ยม ยศเรืองศักด์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ “กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2565″ของนักศึกษาระดับ ปวช.2 และปวส.1 ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก (โรงอาหาร) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ITECH NPU

 %d bloggers like this: