กิจกรรม BIG CLEANING DAY ( 5 ส. ) ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม BIG CLEANING DAY ( 5 ส. ) ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรม BIG CLEANING DAY ( 5 ส. ) ประจำปีการศึกษา 2565
————————————–
ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์หาญณรงค์ บำรุงศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมคณาจารย์ บุคลากร นำนักศึกษาจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ( 5 ส. ) ประจำปีการศึกษา 2565
ภาพ/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์ ITECH NPU


%d bloggers like this: