ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
———————————-
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์บุญเลิศ โพธิ์ขำ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม%d bloggers like this: