ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1-2566

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1-2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1-2566 28 กันยายน 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1/2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1/2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1/2566   ดาวโหลดเอกสาร เอกสารรับสมัคร ใบสมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่   ดาวน์โหลดเอกสาร

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดาวโหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) รอบที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) รอบที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ U2T รอบที่4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการ-U2T-รอบที่3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์-โครงการ-U2T-รอบที่2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการ-U2T-รอบที่1 กำหนดการ เอกสารแนบท้ายข้อตกลงจ้าง

ประกาศรับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการก่อสร้าง

ประกาศรับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการก่อสร้าง

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร