]

โครงการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม

พิมพ์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกวิท ยอดมงคล รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม ต.โพนแพง อ.ธาตพนม จ.นครพนม ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2556 โดยมีสาขาวิชาต่างๆร่วมโครงการดังนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย Joomla สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง โครงการเรียนรู้ห้องเรียนจากการบริการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า สาขาวิชาการโรงแรม โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฎิบัติการทำกะหรี่พัฟ

ประมวลรูปภาพกิจกรรม : เข้าชมภาพกิจกรรมที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ NPU

Thursday the 18th. © คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม | Home | Joomla 3 Templates