คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีน้อมเกล้าฯถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

20 October 2016 // 0 Comments

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทำพิธีน้อมเกล้าฯถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต พร้อมร่วมอธิษฐานจิต ภาวนาให้ดวงพระวิญญาณของบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถิตในสรวงสวรรค์ โดยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ประเทศเวียดนาม เข้าเยี่ยมชม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

21 September 2016 // 0 Comments

เมื่อวันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ประเทศเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมชม กระบวนการเรียนการสอน และได้พูดคุยกับนักศึกษาเวียดนามที่มาเรียนที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ให้การต้อนรับ

ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปี 2559

20 September 2016 // 0 Comments

คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (CPM) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปี 2559 เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2559 รายละเอียดกรอบงานวิจัย

ประกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

30 August 2016 // 0 Comments

ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป้นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ นั้น บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์เข้าสอบ ตาม วัน เวลา สถานที่ ดังแนบท้ายประกาศนี้ดาวน์โหลดเอกสาร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีไหว้ครู ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

26 August 2016 // 0 Comments

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี พร้่อมคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพียงกัน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และจัดนิทรรศการเนื่องในวันวิทยาศาสตร์

19 August 2016 // 0 Comments

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และได้ทำพิธีวางพานพุ่มสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยมี นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ซึ่งงานนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครู-อาจารย์ นักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีและจัดนิทรรศการภายในงานด้วย สำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณสถานที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

11 August 2016 // 0 Comments

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน โดยมี่ รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

10 August 2016 // 0 Comments

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 -22 สิงหาคม 2559 ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ดาวน์โหลด

มทบ.210 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความรักความสมานฉันท์และสร้างแรงบันดาลใจ “โครงการสร้างความปรองดองฉมานฉันท์ของคนในชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนครพนม

29 July 2016 // 0 Comments

วันนี้ 27 ก.ค. 59 ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พลตรี ดร.อรรถ สิงหัษฐิต ผบ.มทบ.210 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความรักความสมานฉันท์และสร้างแรงบันดาลใจ “โครงการสร้างความปรองดองฉมานฉันท์ของคนในชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ รก.คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมงาน ซึ่งงานนี้มีกิจกรรมการแสดงคอนเสริ์ตวงดุริยางด์ มทบ.210 และการบรรยายจากวิทยากร นักพูดชื่อดัง คุณเบส อรพิมพ์ รักษาผล ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับชม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

29 July 2016 // 0 Comments

เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ รักษาราชการแทน คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณะบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ และจะประเมินอภิมานพิจารณาผลการประเมินฯ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องกันเกรา ชั้น5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

1 2 3 7