ข่าวล่าสุด

ผลการพิจารณาบทความ ACTIS & NCOBA 2015

banner

จากการที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ Joint Conference on The 8th National Conference on Applied Computer Technology and Information Systems and The 2015 National Conference on Business Administrator(ACTIS and NCOBA) ในระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมดังกล่าว บัดนี้ผลการพิจารณาได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณาตามเอกสารแนบในประกาศนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

banner

ผลการพิจารณาบทความ ACTIS & NCOBA 2015

จากการที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ Joint Conference on The 8th National Conference on Applied Computer Technology and Information Systems and The 2015 National Conference on Business Administrator(ACTIS and NCOBA) ในระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมดังกล่าว บัดนี้ผลการพิจารณาได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณาตามเอกสารแนบในประกาศนี้

รับสมัครงาน

NPU_logo

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา

ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศรับสมัคบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ในระหว่าง วันที่ 18 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นั้น บัตนี้การสอบแข่งขันได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงขอประกาศชื่อผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขัน   เพื่อมารายงานตัว วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 8.30 น. ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ตามเอกสารแนบในประกาศนี้