ข่าวล่าสุด

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา

NPU_logo

ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศรับสมัคบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ในระหว่าง วันที่ 18 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นั้น บัตนี้การสอบแข่งขันได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงขอประกาศชื่อผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขัน   เพื่อมารายงานตัว วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 8.30 น. ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ตามเอกสารแนบในประกาศนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

banner

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ACTIS & NCOBA 2015

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ จัดการประชุมวิชาการในระดับชาติภายใต้ชื่อ The 8th National Conference on Applied Computer Technology and Information Systems & The 2015 National Conference on Business Administrator ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2558

รับสมัครงาน

NPU_logo

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา

ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศรับสมัคบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ในระหว่าง วันที่ 18 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นั้น บัตนี้การสอบแข่งขันได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงขอประกาศชื่อผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขัน   เพื่อมารายงานตัว วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 8.30 น. ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ตามเอกสารแนบในประกาศนี้