ข่าวล่าสุด

รับสมัคสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์รับสมัครแข่งขันบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานตามสัญญา จึงประกาศรับสมัคสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งดังรายละเอียดต่อไปนี้   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้     ดาวน์โหลดรายละเอียด ประกาศ ณ  ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๘

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบ ฝีมือแรงานไฟฟ้า

ตามที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประสานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม เพื่อทำกาารทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้นักศึกษาสาชาช่างไฟฟ้านั้น ผลการทดสอบ ตามเอกสาร แนบท้าย   ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558   ดาวโหลดน์เอกสาร

รับสมัครงาน

รับสมัคสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์รับสมัครแข่งขันบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานตามสัญญา จึงประกาศรับสมัคสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งดังรายละเอียดต่อไปนี้   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้     ดาวน์โหลดรายละเอียด ประกาศ ณ  ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๘