ข่าวล่าสุด

อบรมการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์

11026013_10152628104981035_5054240994691146804_n

ขอเรียนเชิญอาจารย์ประจำหลักสูตร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ เพื่อการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ และ พัฒนาระบบฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ได้ที่ http://plag.grad.chula.ac.th/

ข่าวประชาสัมพันธ์

11026013_10152628104981035_5054240994691146804_n

อบรมการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์

ขอเรียนเชิญอาจารย์ประจำหลักสูตร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ เพื่อการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ และ พัฒนาระบบฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ได้ที่ http://plag.grad.chula.ac.th/

รับสมัครงาน

NPU_logo

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา

ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศรับสมัคบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ในระหว่าง วันที่ 18 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นั้น บัตนี้การสอบแข่งขันได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงขอประกาศชื่อผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขัน   เพื่อมารายงานตัว วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 8.30 น. ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ตามเอกสารแนบในประกาศนี้