ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าชีวมวล บ้านหนองฮี

10 February 2017 // 0 Comments

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล เข้าศึกษาดูงาน ณ  โรงไฟฟ้าชีวมวล บ้านหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

มหกรรมบริการวิชาการ “เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “ ประจำปีการศึกษา 2559

9 February 2017 // 0 Comments

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงาน มหกรรมบริการวิชาการ “เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการ

วิทยาลัยการอาชีพฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม เข้าศึกษาดูงาน

11 January 2017 // 0 Comments

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักศึกษา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม

คณะผู้บริหารเข้าอวยพร และรับพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

27 December 2016 // 0 Comments

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล และคณะผู้บริหาร ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญ เพื่ออวยพรและรับพรจาก นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในวาระดิถีปีใหม่ 2560

อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนการสอน

27 December 2016 // 0 Comments

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.มนูญ ชื่นชม มาเป็นวิทยากร และกล่าวต้อนรับโดย รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสากรรม

1 2 3 7