• กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2558

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรวมพลังแห่งความภักดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

2 December 2016 // 0 Comments

เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 2 ธ.ค.2559 คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรวมพลังแห่งความภักดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่89

22 November 2016 // 0 Comments

เมื่อวันอังคารที่ 22 พ.ย.59 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่89 โดยมี รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล เป็นประธานในพิธี กล่าวนำปฎิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีน้อมเกล้าฯถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

20 October 2016 // 0 Comments

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทำพิธีน้อมเกล้าฯถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต พร้อมร่วมอธิษฐานจิต ภาวนาให้ดวงพระวิญญาณของบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถิตในสรวงสวรรค์ โดยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ประเทศเวียดนาม เข้าเยี่ยมชม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

21 September 2016 // 0 Comments

เมื่อวันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ประเทศเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมชม กระบวนการเรียนการสอน และได้พูดคุยกับนักศึกษาเวียดนามที่มาเรียนที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ให้การต้อนรับ

ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปี 2559

20 September 2016 // 0 Comments

คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (CPM) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปี 2559 เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2559 รายละเอียดกรอบงานวิจัย

ประกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

30 August 2016 // 0 Comments

ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป้นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ นั้น บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์เข้าสอบ ตาม วัน เวลา สถานที่ ดังแนบท้ายประกาศนี้ดาวน์โหลดเอกสาร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีไหว้ครู ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

26 August 2016 // 0 Comments

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี พร้่อมคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพียงกัน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และจัดนิทรรศการเนื่องในวันวิทยาศาสตร์

19 August 2016 // 0 Comments

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และได้ทำพิธีวางพานพุ่มสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยมี นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ซึ่งงานนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครู-อาจารย์ นักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีและจัดนิทรรศการภายในงานด้วย สำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณสถานที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

11 August 2016 // 0 Comments

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน โดยมี่ รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี

1 2 3 7