วิทยาลัยการอาชีพฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม เข้าศึกษาดูงาน

11 January 2017 // 0 Comments

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักศึกษา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม

คณะผู้บริหารเข้าอวยพร และรับพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

27 December 2016 // 0 Comments

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล และคณะผู้บริหาร ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญ เพื่ออวยพรและรับพรจาก นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในวาระดิถีปีใหม่ 2560

อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนการสอน

27 December 2016 // 0 Comments

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.มนูญ ชื่นชม มาเป็นวิทยากร และกล่าวต้อนรับโดย รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสากรรม

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรวมพลังแห่งความภักดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

2 December 2016 // 0 Comments

เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 2 ธ.ค.2559 คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรวมพลังแห่งความภักดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่89

22 November 2016 // 0 Comments

เมื่อวันอังคารที่ 22 พ.ย.59 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่89 โดยมี รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล เป็นประธานในพิธี กล่าวนำปฎิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีน้อมเกล้าฯถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

20 October 2016 // 0 Comments

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทำพิธีน้อมเกล้าฯถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต พร้อมร่วมอธิษฐานจิต ภาวนาให้ดวงพระวิญญาณของบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถิตในสรวงสวรรค์ โดยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ประเทศเวียดนาม เข้าเยี่ยมชม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

21 September 2016 // 0 Comments

เมื่อวันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ประเทศเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมชม กระบวนการเรียนการสอน และได้พูดคุยกับนักศึกษาเวียดนามที่มาเรียนที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ให้การต้อนรับ

ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปี 2559

20 September 2016 // 0 Comments

คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (CPM) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปี 2559 เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2559 รายละเอียดกรอบงานวิจัย

1 2 3 7