ข่าวล่าสุด

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งยามรักษาการ

รับสมัคเลือกสรรคบุคคลเพื่อบันจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา  ตำแหน่งยามรักษาการ ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความประสงค์รับสมัคเลือกสรรบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานตามสัญญา จึงประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งยามรักษาการ ดาวน์โหลด รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

11026013_10152628104981035_5054240994691146804_n

อบรมการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์

ขอเรียนเชิญอาจารย์ประจำหลักสูตร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ เพื่อการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ และ พัฒนาระบบฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ได้ที่ http://plag.grad.chula.ac.th/

รับสมัครงาน

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งยามรักษาการ

รับสมัคเลือกสรรคบุคคลเพื่อบันจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา  ตำแหน่งยามรักษาการ ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความประสงค์รับสมัคเลือกสรรบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานตามสัญญา จึงประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งยามรักษาการ ดาวน์โหลด รายละเอียด