ลงทะเบียนสมาชิก

คำนำหน้าและชื่อ-นามสกุล: * ผศ. รศ. นาย นาง นางสาว เป็นต้น
สาขาวิชา:
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก: * กำหนดเป็นชื่อผู้ใช้ (Username )
กำหนดรหัสผ่าน: * ภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้นห้ามเคาะวรรค
ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง:

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331