สำหรับครู-อาจารย์เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
   

 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331