ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเนียง ไข่มุกข์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 12  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 13 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
30209201
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี3
2
2561
รอตรวจสอบ
30302209
เขียนแบบวิศวกรรม
ป.ตรี ปี4
1
2562
รอตรวจสอบ
20100901
งานเทคนิคพื้นฐาน
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
30209201
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี3
2
2561
รอตรวจสอบ
20100901
งานเทคนิคพื้นฐาน
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20100901
งานเทคนิคพื้นฐาน
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20100902
เขียนแบบเทคนิค
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
30302213
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี3
2
2560
ส่งแล้ว
20100901
งานเทคนิคพื้นฐาน
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20100901
งานเทคนิคพื้นฐาน
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
30302209
เขียนแบบวิศวกรรม
ป.ตรี ปี3
1
2560
ส่งแล้ว
10100203
งานฝึกฝีมือ 1
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
20100901
งานเทคนิคพื้นฐาน
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331