ผู้สอน

นายไชยา สอนไชยา

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 4  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 4 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20007108
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
ปวส 1.
1
2562
รอตรวจสอบ
1000-610
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20007111
กีฬาเพื่อสุขภาพ (กอล์ฟ)
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20007111
กีฬาเพื่อสุขภาพ(กอล์ฟ)
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331