ผู้สอน

นายไชยา สอนไชยา

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 3  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 3 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20007111
กีฬาเพื่อสุขภาพ (กอล์ฟ)
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10006101
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
20007108
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
ปวส.1
2
2562
รอตรวจสอบ

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331