ผู้สอน

นายเกียรติพงษ์ อ่อนบัตร

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 14  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 16 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
201093
เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
10109601
โครงการ 1
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
20109703
เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
10109309
โปรแกรมซีเอ็นซีพื้นฐาน
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10109301
เขียนแบบเครื่องมือกล1
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10109303
ทฤษฎีเครื่องมือกล
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10109309
โปรแกรมซีเอ็นซีพื้นธาน
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10307501
โครงการ
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10302006
พื้นฐานเทคโนโลยี CNC
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
20109401
เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20109703
เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20100201
กลศาสตร์วิศวกรรม
ปวส.2
2
2559
ส่งแล้ว
10109308
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
10300108
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
ปวช.1
2
2559
ส่งแล้ว
20302106
งานอบชุบโลหะ
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว
10302105
กลศาสตร์เครื่องกล
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331