ผู้สอน

ว่าที่ ร.ต.รักษิต เสียงล้ำ

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 4  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 4 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20100906
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20110439
งานติดตั้งท่ออุตสาหกรรม
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10110428
งานท่อ
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10110302
งานเชื่อมไฟฟ้า2
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331