ผู้สอน

นายบุญโชค พ่อตาแสง

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 24  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 17 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
10108401
งานเครื่องยนต์เล็ก
ปวช.1
2
2562
รอตรวจสอบ
10108302
งานเครื่องยนต์ดีเซล
ปวช.2
2
2562
รอตรวจสอบ
10108705
งานปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้น
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10108302
งานเครื่องยนต์ดีเซล
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10108401
งานเครื่องยนต์เล็ก
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20108902
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10108701
งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20108901
งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
10301121
ปฎิบัติงานตัวถังและพ่นสีรถยนต์
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
108320
งานเครื่องยนต์ดีเซล
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10108401
งานเครื่องยนต์เล็ก
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10108406
งานวัดละเอียดช่างยนต์
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10300107
งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10100207
งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้อง
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10301122
ปฎิบัติงานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเชื้อเพลิงดีเซล
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
10108304
งานเครื่องล่างรถยนต์
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10108763
งานเครื่องมือกลช่างยนต์
ปวช.2
1
2560

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331