ผู้สอน

นางสาวโชษิตา สุขคะนนท์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 5  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 5 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
10113401
ปฎิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10113403
งานระบบท่อและสุขภัณฑ์
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10113411
กลศาสตร์โครงสร้าง2
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10113206
กลศาสตร์โครงสร้าง1
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20100201
กลศาสตร์วิศวกรรม
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331