ผู้สอน

นายจิรวัฒน์ แสนดวง

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 2  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 2 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
30208411
การปฏิบัติงานในงานเครื่องกล
ป.ตรี ปี1
1
2562
ส่งแล้ว
20108403
งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
ปวส.1
1
2562
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331