ผู้สอน

นายศักดา ตั้งตระกูล

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 3  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 3 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
10108411
งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10108303
งานส่งกำลังรถยนต์
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20108403
งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331